Refugee Reliefs vision är att mildra lidande hos människor på flykt genom att samla in och distribuera förnödenheter. Vi verkar genom att stötta projekt som drivs av våra partnerorganisationer. Vi tror på lokal kunskap –  att de som driver verksamhet och arbetar i flyktinglägren bäst vet vilka behov som finns och hur förnödenheter ska distribueras.

Refugee Relief är en ideell förening som drivs av erfarna volontärer som själva varit på plats i läger och på boenden i Grekland. Via våra samarbetspartners ser vi till att förnödenheterna hamnar där de bäst behövs, vilket är det viktigaste för oss som organisation.

REFUGEE RELIEF_LOGOTYP_-12

Föreningen bildades i januari 2017 av sex personer som på olika sätt engagerat sig för människor på flykt sedan den så kallade flyktingkrisen 2015. Samtliga har erfarenhet av volontärverksamhet både i Sverige och Grekland. Föreningens syfte är i första hand att mildra lidande för människor på flykt i Europa, genom att bidra med förnödenheter som samlas in i Sverige eller köps lokalt där människorna finns. Föreningens syfte är också att informera om situationen för flyktingar i Europa.

Alla som delar föreningens värderingar är välkomna att engagera sig, att bli medlemmar och/eller bidra till insamlingar av förnödenheter och pengar.