ENGAGERA DIG

Bli medlem

Som medlem kan du hjälpa till i de riktade insatser och projekt som föreningen arbetar med. Du kan exempelvis hjälpa till med insamlingar och event, sponsring och företagssamarbeten eller kommunikation genom sociala medier.

Våra insamlingar

Refugee Relief verkar för människor på flykt genom att stötta projekt som drivs av våra partnerorganisationer.  Vi stöttar bland annat genom att samla in och skicka olika typer av förnödenheter till dem.

Skänk pengar

Ditt bidrag går oavkortat till att mildra lidande hos människor på flykt.

Du kan också hjälpa oss genom att

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM