Refugee Reliefs vision är att mildra lidande hos människor på flykt genom att bidra med förnödenheter. Vi tror på lokal kunskap – att de som arbetar i flyktinglägren eller på annat sätt bedriver verksamhet för att stödja människor på flykt i Grekland bäst vet vilka behov som finns och hur förnödenheter ska distribueras på ett humant och säkert sätt. Därför samarbetar med lokala organisationer på plats i Grekland.

Vi strävar efter att vara en länk mellan människor som vill hjälpa till i Sverige genom att ge av sin tid eller bidra med donationer i form av pengar eller förnödenheter och våra samarbetspartners som ser till att förnödenheterna hamnar där de behövs. 

REFUGEE RELIEF_LOGOTYP_-12

Föreningen bildades i januari 2017 av sex personer som på olika sätt engagerat sig för människor på flykt sedan den så kallade flyktingkrisen 2015. Samtliga har erfarenhet av volontärverksamhet både i Sverige och Grekland. Föreningens syfte är i första hand att mildra lidande för människor på flykt i Europa, genom att bidra med förnödenheter som samlas in i Sverige eller köps lokalt där människorna finns. Föreningens syfte är också att informera om situationen för flyktingar i Europa. Alla som delar föreningens värderingar är välkomna att engagera sig, att bli medlemmar och/eller bidra till insamlingar av förnödenheter och pengar.